HUUMEET UHKAAVAT TURVALLISUUTTAMME

23.4.2022

Huumerikokset lisääntyvät kesää kohti. Helposti huumerahaksi muutettavaa omaisuutta varastetaan kiihtyvällä vauhdilla. Järjestäytynyttä huumekauppaa käydään kansainvälisen rikollisuuden ohjaamana.

Huumeongelma on leviämässä käsiin. Huumeiden katukauppa on hävyttömän avointa. Puolet kiinni jääneistä rattijuopoista ajaa huumeiden vaikutuksen alaisena. Laittomien huumeiden kokeilua on ilmoittanut harrastaneensa lähes puolet nuorista aikuisista. Huumeet ovat neljäkymmentävuotiaiden miesten toiseksi yleisin kuolinsyy.

Kansalaisten turvallisuus on jo vaarassa. Mitä voimme tehdä? Kootkaamme voimavarat yhteen monella tasolla.

Oppilaitostasolla lasten ja nuorten huumeidenkäytön varhainen havaitseminen ja puuttuminen on tärkeää. Tähän työhön tarvitaan tekijöitä. Koulun arjessa moniammatillinen työote alkaa olla tuttua mutta vähän resursoitua. Parhaassa tapauksessa opettajien, sosiaalityöntekijöiden, poliisien ja kouluterveydenhoitajien pitkäaikaisella yhteistyöllä saavutetaan synergiaetuja huumeongelmaisen oppilaan parhaaksi. Yhteisessä kohtaamisessa oppilaan kanssa eri alojen ammattilaiset tuovat osaamistaan oppilaan hyväksi. Moniammatillinen työote vaatii paljon voimavaroja, mutta se tuo tulosta.

Huumekuolemien yleisyyteen neljäkymmentävuotiailla miehillä lienee syynä se, että koulun ja armeijan jälkeen miesten huumeidenkäyttöön puuttuminen on aika sattumanvaraista.

Suuri ongelma on myös huumeisiin liittyvä matala tiedontaso aika kouluttautuneenkin väestön joukossa.. Sille pitää tehdä jotain.

 Tarvitsemme uusia toimintatapoja. Pohjois-Karjala-projekti pelasti aikanaan kansalaisia sydänkuolemilta ja kasvatti asenteita terveelliseen elämään. Perustettakoon uusi huumeongelmiin keskittyvä terveyskasvatusprojekti, joka pelastaa kansalaisia huumeongelmilta ja -kuolemilta.

Kansalaisten turvallisuuden puolesta

Savo-Karjalan Kokoomusnaiset ry

23.4.2022