Sijaishuollon tarve on ehkäistävä ennalta

16.3.2022

Julkaistu Karjalainen-lehdessä 16.3.2022

LASTEN HYVINVOINTI ON TURVATTAVA 

Lastensuojelulain kokonaisuudistusta on kiirehdittävä

Lastensuojelulain mukaan jokaisella lapsella pitää olla oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Maailman onnellisimman maan lasten enemmistöllä on täällä hyvä olla, mutta sivistysvaltiossa kaikkien lasten hyvinvointi on mahdollista turvata.

Tuoreessa lapsivaltuutetun raportissa kuvataan, kuinka lastensuojelu on ollut kriisiytyneessä tilassa jo vuosikymmeniä. Selkeä näyttö kriisiytymisestä on sijaishuollon piirissä olevien lasten määrä. Vuonna 1990 sijoitettuina oli noin 6000 lasta ja vuonna 2020 noin 16 500 lasta ja nuorta. Etenkin teini-ikäisten huostaanotot ovat lisääntyneet erityisen voimakkaasti.

”Sijaishuollon tarpeen kasvu on ollut esillä lukuisia kertoja julkisessa keskustelussa, mutta asian kiireellisyyttä ei ole tunnistettu eikä merkittäviä satsauksia ole nähty. Sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten määrän jatkuvaa kasvua voi pitää lapsipolitiikan lähivuosien suurimpana epäonnistumisena”, toteaa Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi paikallistuu erityisesti sijoitettuna oleviin lapsiin, joilla ongelmat seuraavat liian usein pitkälle aikuisuuteen. Toisin sanoen sijaishuolto ei onnistu turvaamaan sellaisia turvallisia kasvuolosuhteita, että heidän myöhemmän elämänsä riskit onnistuttaisiin välttämään. Paras tapa turvata lasten hyvinvointia olisi pyrkiä ennaltaehkäisemään sijaishuollon tarve.

Lapsiasiainvaltuutettu on kertomuksessaan nostanut esiin tarpeen lastensuojelulain kokonaisuudistukselle, jota myös Kokoomusnaiset peräänkuuluttaa. Se ei yksin ratkaise lastensuojelun ongelmia, mutta se selkiyttäisi nyt kymmeniä kertoja pirstaleisesti muutettua lakia, jonka noudattaminen ja ymmärtäminen on jo asiantuntijoillekin vaikeaa.

Kokoomuksen Naisten Liitto, liittohallituksen jäsen 

Joensuun Kokoomusnaiset ry, puheenjohtaja 

Heleena Uusi-Illikainen